4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe

04/08/2020, 12:51

Từ ngày 5/8, cảnh sát giao thông được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm trong 4 trường hợp.

Thông tư 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an ban hành vừa qua có điểm mới trong việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát giao thông. Theo đó, chỉ còn 4 trường hợp Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát thay vì 5 trường hợp như trước đây./.

TTXVN

Bình luận