4 tháng đầu năm, cả nước có 43.305 doanh nghiệp thành lập mới

03/05/2019, 04:11

4 tháng đầu năm, cả nước có 43.305 doanh nghiệp thành lập mới - Theo Tổng cục Thống kê, 4 tháng đầu năm 2019, cả nước có 43.305 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 542.400 tỷ đồng, tăng 4,9% về số DN và tăng 31,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa

Báo cáo nêu rõ: Trong tháng 4/2019, cả nước có 14.854 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 167 nghìn tỷ đồng, tăng 19% về số doanh nghiệp và tăng 30,3% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 11,2 tỷ đồng, tăng 27,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 131,4 nghìn người, giảm 14,5%.

Tổng cục Thống kê thông tin, tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước có 43.305 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 542,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% về số doanh nghiệp và tăng 31,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 25%. Nếu tính cả 872 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 4 tháng năm 2019 là 1.414,4 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, còn có 17.463 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng năm nay lên gần 60,8 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng năm nay là 449,1 nghìn người, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Dù số lượng DN thành lập mới tăng, nhưng vẫn có 16.984 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 4 tháng đầu năm nay, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, còn có 17.265 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 4 tháng đầu năm 2019 là 5.305 doanh nghiệp, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Tuệ Lâm

Bình luận