2 cán bộ ngành ngân hàng nghỉ hưu từ 1/10

01/10/2017, 12:14

2 cán bộ ngành ngân hàng nghỉ hưu từ 1/10 - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với 2 cán bộ ngành ngân hàng từ ngày 1/10/2017.

Hai ông Nguyễn Phước Thanh (trái) vàTrần Bá Huấn (phải) được nghỉ hưu từ 1/10/2017

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Trần Bá Huấn, Ủy viên Hội đồng quản lý, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam và ông Nguyễn Phước Thanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2017.

PV

Bình luận