184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành

05/03/2021, 06:46

184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 63 tỉnh, thành - 63 tỉnh, thành được phân bổ thành 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. TP.HCM là địa phương có số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cao nhất cả nước.

Theo vov.vn
 

Bình luận