14 khoản thu nhập không phải đóng bảo hiểm xã hội

06/09/2017, 13:48

14 khoản thu nhập không phải đóng bảo hiểm xã hội - Căn cứ theo Khoản 3, Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, có 14 khoản thu nhập của người lao động sẽ không phải tính đóng bảo hiểm xã hội.

Có 14 khoản thu nhập không phải đóng bảo hiểm xã hội

1) Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động.

2) Tiền thưởng sáng kiến.

3) Tiền ăn giữa ca.

4) Tiền hỗ trợ xăng xe.

5) Tiền điện thoại.

6) Tiền đi lại.

7) Tiền nhà ở.

8) Tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ.

9) Tiền hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết.

10)Tiền hỗ trợ người lao động có người thân kết hôn.

11)Tiền sinh nhật của người lao động.

12) Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động.

13)Tiền hỗ trợ người lao động khi mắc bệnh nghề nghiệp.

14)Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

PV

Bình luận
Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet