13 tỉnh, TP triển khai tiêm vắcxin COVID-19 đợt 1

07/03/2021, 08:24

13 tỉnh, TP triển khai tiêm vắcxin COVID-19 đợt 1 - Trong quá trình sử dụng vắcxin, các cơ sở tiêm chủng, Cục Y tế dự phòng, sở y tế các tỉnh, thành phố… tiến hành theo dõi, giám sát phản ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm.

Kế hoạch tiêm vắcxin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 nhằm tiêm chủng đủ mũi vắcxin theo từng đợt phân bổ vắcxin cho 95% đối tượng nguy cơ và cộng đồng; đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắcxin phòng COVID-19.

Đợt 1 sẽ được triển khai trong tháng 3 và 4/2021.

Theo TTXVN

Bình luận