1000 đơn vị máu lên đường trong đêm tiếp sức cho miền Nam chống dịch Covid-19

08/08/2021, 13:06

1000 đơn vị máu lên đường trong đêm tiếp sức cho miền Nam chống dịch Covid-19 - Bệnh viện Huyết học & Truyền máu Trung ương đã gấp rút vận chuyển 1000 đơn vị máu lên đường trong đêm tiếp sức cho miền Nam chống dịch Covid-19.

Hoàng Tuấn - Thế Anh

Bình luận