10 sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật năm 2018

26/12/2018, 04:47

10 sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật năm 2018 - Năm 2018 đất nước ta diễn ra nhiều sự kiện kinh tế nổi bật như Quốc hội phê chuẩn Hiệp định CPTPP, Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, Ban hành Nghị quyết nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh...

Theo TTXVN

Bình luận