10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII

20/11/2020, 09:19

10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII - Thực hiện Nghị quyết lần thứ XVII Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ xây dựng 10 chương trình công tác toàn khóa nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, văn hóa giai đoạn 2021-2025. 

Nguồn HNMO

Bình luận